USP´n Den Universella StyrPlattan

Ett utbildningspaket utvecklat för Gy 11 omfattande både hårdvara och en bok i tillämpad styrteknik med en mix av
programmering-, teori-, räkne- och kopplingsövningar. Från det allra enklaste till det ganska svåra.
Det börjar med enklaste ladder-programmering och slutar med mer avancerade övningar som t.ex. analog mätning
med plc´n där programmen görs med funktionsblock eller varför inte med Sequential Function Charts (SFC)

Utbildningspaketet passar för: