Praktisk Ellära Version 6
En e-faktabok med integrerade övningsuppgifter


Prislista och så här beställer ni boken
E-boken köps per årsbasis och vid beställningen anger ni mellan vilka datum ni önskar
använda den som
tillexempel 2018 08 10 – 2019 08 09. Uppge också ert och skolans
namn plus adress. Glöm inte ange fakturaadress, beställningsnummer och hur många
elever som kommer använda boken under året. Får ni inte en orderbekräftelse inom
något dygn så kontakta mig per telefon 0722 18 40 10

Under avtalat år får ni kopiera och skriva ut så mycket ni vill ifrån pdf-filen. Eleven
eller läraren kan dessutom lägga in filen på sin dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Inga lösenord krävs men det står noterat i boken under vilken tid den får användas.
Eleven har för personligt bruk ingen tidsbegränsning vad det gäller nyttjandet.

Pris för faktabok med integrerade övningsuppgifter:

För upp till och med tjugo elever är priset 1700 kr för ett år. För varje nytt påbörjat
tjugotal elever tillkommer 750 kr. Som ett exempel: Skall 58 elever använda boken så
kostar det 1700 + 750 + 750 = 3200 kr.

Pris för laborationsbok:

För upp till och med tjugo elever är priset 500 kr för ett år. För varje nytt påbörjat
tjugotal elever tillkommer 250 kr.

Servicematerial: Tre prov och facit i pdf-format. Proven täcker alla avsnitt och innehåller totalt 105 frågor.
Pris 400 kr oavsett antalet elever


Moms tillkommer. Betalningsvillkoret är inom 30 dagar.

Beställer ni före 2018 06 20 erhåller ni servicematerialet som omfattar tre prov med facit gratis

Skicka en beställning till erik.exoteknika@gmail.com så mailas pdf-filen till er inom
cirka en vecka.

Nedan visas hur ni enkelt kan göra en beställning. Kopiera raderna och klistra in dem i ert mailprogram.

Mailadressen är: erik.exoteknika@gmail.com

Ert namn

Skolans namn

Skolans adress

Beställningsnummer

Fakturaadress

Hur många elever skall använda boken?

Mellan vilka datum skall ni använda boken?

Önskas laborationsboken?

Önskas servicematerialet?


Länkar
Allmänt om boken Praktisk ellära

Facit till övningsuppgifterna i Praktisk ellära

De fjorton första sidorna inklusive en innehållsförteckning

Skolverkets ämnes- och kursbeskrivning av Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2

Google

Laborationer

Hem