Laborationer PidFuture Reglerteknik. En skrivbar e-laborationsbok

Ovan visas förstasidan på boken som är på cirka 40 sidor och innehåller 11 laborationer

Prislista och så här beställer ni boken
E-boken köps per årsbasis och vid beställningen anger ni mellan vilka datum ni önskar
använda den som
tillexempel 2017 08 10 – 2018 08 09. Uppge också ert och skolans
namn plus adress. Glöm inte ange fakturaadress, beställningsnummer och hur många
elever som kommer använda boken under året. Får ni inte en orderbekräftelse inom
något dygn så kontakta mig per telefon 0722 18 40 10

Under avtalat år får ni kopiera och skriva ut så mycket ni vill ifrån pdf-filen. Eleven
eller läraren kan dessutom lägga in filen på sin dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Inga lösenord krävs men det står noterat i boken under vilken tid den får användas.
Eleven har för personligt bruk ingen tidsbegränsning vad det gäller nyttjandet.


Pris för laborationsboken "Laborationer PidFuture Reglerteknik"
För upp till och med tjugo elever är priset 1300 kr för ett år. För varje nytt påbörjat
tjugotal elever tillkommer 500 kr. Som ett exempel: Skall 37 elever använda boken så
kostar det 1300 + 500 = 1800 kr.

Moms tillkommer. Betalningsvillkoret är inom 30 dagar.

Undrar ni över något kontaktar ni: Exoteknika, Erik Jansson Tel 0722 18 40 10 eller mail: erik.exoteknika@gmail.se

Nedan visas hur ni enkelt kan göra en beställning

Kopiera raderna, klistra in dem i ert mailprogram och skicka till erik.exoteknika@gmail.com

Ert namn

Skolans namn

Skolans adress

Beställningsnummer

Fakturaadress

Hur många elever skall använda boken

Mellan vilka datum skall ni använda boken

Länkar

Skolverkets ämnes- och kursbeskrivning av Mät och reglerteknik

Google

Praktisk ellära

Hem