Laborationsbok ellära

Boken är på cirka 70 sidor och innehåller enkla laborationsövningar av varierande svårighetsgrad.
De komponenter och instrument som används är vanligt förekommande på ett på ett elprogram.
Övningarna sträcker sig fram till och med fasvridning och faskompensering.
Trefaskopplingar finns inte med.

Länkar

Allmänt om boken Praktisk ellära

Facit till övningsuppgifterna i Praktisk ellära

De fjorton första sidorna inklusive en innehållsförteckning

Skolverkets ämnes- och kursbeskrivning av Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2

Google

Hem