Praktisk Ellära Version 6
En e-faktabok med integrerade övningsuppgifter

ISBN 978-91-639-2000-4
Se även www.exoteknika.se

Beställ före 2018 06 01 så erhåller ni gratis servicematerialet som omfattar tre prov. Prislista och hur ni beställer

Välutvecklade länkar och sökmöjligheter gör det enkelt att navigera i boken

Ett antal Youtube klipp finns inlagda för att förstärka och variera inlärningen


Ett komplett läromedelspaketet för er som vill jobba digitalt. I paketet ingår också:

1. ett e-material med alla övningsuppgifter som finns "insprängda" i teoridelen samlade på rad.
Många elever efterfrågar möjligheterna att repetera övningsuppgifterna inför prov.

2. ett facit till alla övningsuppgifter med omfattande förklaringar som underlättar självstudier

3. 65 stycken bilder för storbildsvisning i pdf-format. Dessa bilder lotsar lärare och elever genom kursen och är också ett stöd vid planeringen av lektioner.

4. ett e-servicematerial med tre stycken prov och facit. Proven täcker hela boken och innehåller totalt 105 frågor

5. en e- laborationsbok på drygt 60 sidor

Till skillnad mot flera andra leverantörer av digitala böcker får eleven behålla boken utan tidsgräns.

Det är sjunde året som boken finns ute på marknaden och den har förbättrats lite år från år utifrån synpunkter från användarna så boken är
väl beprövad. De flesta användare är ungdomar på gymnasieskolan men den används även vid företags- och vuxenutbildning

E-boken är i första hand skriven utifrån Skolverkets krav för kursen "Praktisk ellära" men passar även väl för kurserna "Ellära 1" och "Ellära 2".
Det som är speciellt med e-boken är att det finns cirka 200 teoretiska övningsuppgifter integrerade i faktatexten. Naturligtvis finns också
ett omfattande facit till övningsuppgifterna.

Eleven kan komplettera e-boken med egen text för att till exempel besvara övningsuppgifter eller komplettera faktadelar med fördjupad information.
Det gör det möjligt att jobba helt papperlöst på till exempel en bärbar dator eller en surfplatta.

För att skriva i e-boken gäller att man har en version av Acrobat Reader DC som är gratis att ladda ned från Adobe.
Programmet gör det enkelt att lägga till text, textrutor, rita på fri hand och lägga till kommentarer med mera. Programmet är gratis.

Ladda ned Acrobat reader DC

Läromedelspaketet distribueras som en pdf-filer via epost och är väl spritt över hela landet och används av hundratals elever.
Författaren Erik Jansson har också skrivit efterfrågade böcker om Reglerteknik, Digitalteknik och Industri- och kraftelektronik utgivna av Liber- och Gleerups förlag.


Via länkar nedan kan ni se:

Prislista och hur ni beställer

Facit till övningsuppgifterna i Praktisk ellära


De fjorton första sidorna inklusive en innehållsförteckning

Beskrivning av laborationsboken

Skolverkets ämnes- och kursbeskrivning av Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2

Google

Vill ni veta mera kontakta:
Erik på telefon: 0722 18 40 10
eller via mail: erik.exoteknika@gmail.com
www.exoteknika.se

 

"Praktiska tips på hur ni använder läromedelpaketet.

1.
För att installera filerna på elevens dator, smartphone eller surfplatta går det bra
att skicka dem som en bilaga i ett mail till eleven. Alternativt så lägger ni filerna på skolans digitala plattform
varifrån eleverna kan ladda ned dem. Nu kan ni jobba helt digitalt med gratisprogrammet Acrobat DC.

2. Skriver ut hela materialet på papper. Då kan det vara pedagogiskt att göra
två häften där det andra börjar med avsnittet magnetism och induktion.


Hem